Polityka Prywatności


Administratorem Twoich danych jest "Iwo Borczuch" z siedzibą w Orkana 29, 34-480 Jabłonka, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 735-26-90-295, REGON: 123052645.
W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: rodo małpka borczuch.pl (zamień " małpka " na @)
Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: "Ochrona Danych Osobowych" oraz osobiście pod adresem Orkana 29, 34-480 Jabłonka.

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie bądź biurze Orkana 29, 34-480 Jabłonka lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: rodo małpka borczuch.pl (zamień " małpka " na @). Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez "Iwo Borczuch" w ramach zawieranych z Tobą umów.